Despre   Contact   Heatmaps   Blog
  
 

Heatmaps

Satele medievale din Țara Românească (1350-1550)
Heatmap sate medievale
Pentru o analiză mai amănunțită pe perioade și domnitori a se vedea hărțile care urmează.
Satele atestate documentar între 1350 și 1400
Heatmap cu satele atestate între 1350 și 1400
A se observa punctele "calde" din zona Podișului Mehedinți, cele din preajma mănăstirii Tismana în județul Gorj (Jaleș, cum era numit in documentele vremii) sau din jurul mănăstirii Cozia. O activitate destul de intensă și la gura Ialomiței ("balta Săpatul") și in Țara Făgărașului.
Satele atestate documentar între 1400 și 1450
Heatmap cu satele atestate între 1400 și 1450
Se observă o intensificare a atestărilor documentare pentru zona de la sud de Târgu-Jiu, primele menționări pentru satele din jurul Snagovului, mănăstirea athonită Cutlumus este înzestrată cu sate in jurul Slatinei, iar zonele sub-carpatice din jurul Vâlcei sau ale Piteștiului sunt înconjurate de sate pentru care atestările documentare apar in această perioadă. Interesante desemenea sunt și desele prezențe punctuale de la Dunăre, și mai ales activitatea destul de intensă în care erau implicați domnii Ungro-Vlahiei in Țara Făgărașului.
Satele atestate documentar între 1450 și 1500
Heatmap cu satele atestate între 1450 și 1500
Atestările documentare se înmulțesc, cu precădere in zona sub-Carpatică (județele Argeș, Vâlcea, Dâmbovița, Gorj, Prahova din prezent). În continuare, locuire intensă în zona de vărsare a Ialomiței în Dunăre, în zona Bălții Mostiștea (Cornățel), precum și primele atestări documentare semnificative din punct de vedere numeric ale satelor din jurul mănăstirii Bolintin și ale Țării Loviștei. Domnitorii de la sud de Carpați continuă să se întituleze "herțegi ai Făgărașului" iar atestările documentare o dovedesc cu prisosință.
Satele atestate documentar între 1500 și 1550
Heatmap cu satele atestate între 1500 și 1550
Odată cu construirea Mănăstirii Argeșului se observă și o intensificare a atestărilor din zonă. Influența boireilor Craiovești la curtea lui Neagoe Basarab "aduce la lumină" și satele dintre Craiova și Slatina; deasemenea, domnia lui Vlad al VII-lea Vintilă scoate în atenția istoriei și localitățile din jurul Buzăului. Influența domnitorilor Țării Românești în Făgăraș a încetat.
Satele atestate documentar în timpul domniei lui Mircea cel Bătrân
Heatmap cu satele atestate în timpul domniei lui Mircea cel Bătrân
Activitate documentară intensă pentru zonele din jurul mănăstirilor Cozia și Tismana.
Satele aflate in proprietatea mănăstirii Tismana
Heatmap cu satele aflate in proprietatea mănăstirii Tismana
Cum era de aștepat, toate prezențele documentare se găsesc la Vest de Olt.